โรงเรียนพิริยาลัย

ผลงานที่มี Like มากที่สุดรับ รางวัลพิเศษ Popular Vote Award

Automatic Watering เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

ทีม Automatic Watering

นปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาไปมาก จากที่โทรศัพท์สมัยก่อนทั้งหนักและใหญ่ ปัจจุบันกลับเป็นเครื่องเล็ก กะทัดรัด เบา หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย ได้พัฒนามาเป็นโน้ตบุ๊กที่มีขนาดเล็ก พกพาได้ ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้นได้พัฒนามาจากการย่อวงจรขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น เรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “IC” จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาวงจร Automatic Watering เครื่องรดน้ำอัตโนมัติที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงหรือที่เรียกว่า “IC” โดยวงจรมีจุดเด่นอยู่ที่ขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและยังสามารถนำมาใช้ในชุมชน ท้องถิ่นได้ เช่น นำมารดน้ำพืชผักสวนครัว รดน้ำในสวนหลังบ้าน รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น และยังสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมไม้ดอก และอื่นๆ และยังสามารถนำมาพัฒนาใช้หรือประยุกต์ใช้นอกเหนือจากการรดน้ำต้นไม้ได้ด้วย ประโยชน์ของการใช้เครื่องนี้คือจะช่วยประหยัดน้ำที่ใช้รดน้ำและยังประหยัดไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั้มน้ำ

ผู้จัดทำ

  • นาย ธนกร บุญดา
  • นางสาว ณัฐณิชา ปาคำ
  • นางสาว ภานุชนาถ มหาวงค์

ครูที่ปรึกษา นาง เพชรา พรหมขันธ์

โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัด แพร่

เอกสารประกอบผลงาน

More...

July 27, 2012 Automatic Watering,